ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3
im. Adama Kocura w Katowicach
Informuje,że Szkolny Zestaw Programów został opracowany na podstawie aktualnej podstawy programowej i dostępny jest u Dyrektora ZSZ nr3
na rok szkolny 2014/2015