ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3
im. Adama Kocura w Katowicach
WITA NA STRONIE PROGRAMU POWER

"Hiszpañskie staże szansą na zdobycie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów ZSZ Nr 3 w Katowicach"
POWERVET-2020-1-PL01-KA102-078232
Regulamin rekrutacji.

Formularz aplikacyjny.

Lista uczestników .