ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3
im. Adama Kocura w Katowicach
WITA NA STRONIE PROGRAMU

Koleżanki i koledzy nauczyciele ZSZ Nr 3! W związku z akceptacją projektu VETPRO dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach, 8 nauczycieli naszej szkoły weźmie udział w tygodniowym szkoleniu w Niemczech w dniach 19 - 25.01.2014r. „ Zostańmy nauczycielami - profesjonalistami” .Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji, który znajduje się w zakładce Leonardo / VETPRO i wypełnienie Formularza aplikacyjnego do 10 października 2013r. ,do godz. 1500. Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się do udziału w projekcie jest znajomość języka angielskiego na poziomie B1. Zachęcam do aplikowania Koordynator projektu mgr Aleksandra Filus "Zostańmy nauczycielami - profesjonalistami" projekt realizowany w latach 2013/2014 finansowany przez Narodową Agencję Programu "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" INSTYTUCJA PARTNERSKA VITALIS, Gut Vehlitz, Schkeuditz ,NiemcyRegulamin rekrutacji.

DEKLARACJA.

Formularz aplikacyjny.

Ogłoszenia.

Lista uczestników- NAUCZYCIELE .

Terminy szkoleń .

Prezentacja podsumowująca VETPRO2013/14.<

Powrót na stronę główną