ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3
im. Adama Kocura w Katowicach
WITA NA STRONIE PROGRAMU

"Europejski wymiar edukacji
w ZSZ Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach"
Biuletyn Nauczyciele.

Regulamin rekrutacji.

Formularz aplikacyjny.

Deklaracja.

Karta Kandydata.

Oświadczenie uczestnika Projektu.

Lista nauczycieli zakwalifikowanych -2016r.

Projekt nauczycieli - Emotional Ecology_2016r.

Lista nauczycieli zakwalifikowanych -2017r.

Projekt nauczycieli - Energia odnawialna_2017r.