ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3
im. Adama Kocura w Katowicach
WITA NA STRONIE PROGRAMURegulamin rekrutacji.

Lista uczniów zakwalifikowanych.