ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3
im. Adama Kocura w Katowicach
WITA NA STRONIE PROGRAMU

Projekt realizowany w latach 2013-2014 finansowany przez Narodową Agencję Programu
"UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE"

"Staż został zrealizowany w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. "


"Uwaga info do nowych wniosków " - prezentację przygotowała p. A. Filus

Info o nowych wnioskach .

Prezentacja podsumowująca Projekt-Niemcy .

Prezentacja podsumowująca Projekt-Hiszpania .

Broszura Europejskie staże 2015 .

UCZESTNICY PROJEKTU-uczniowie klas trzecich Technikum Nr 14:
Lista uczestników .

Jak dobrze zrealizować projekt .


"praktyka"

www.tellusgroup.com

Powrót na stronę główną